Wat is de gemiddelde grootte van een penis? Wat is de normale lengte en diameter?

Wat is de gemiddelde grootte van een penis? Wat is de normale lengte en diameter?

Heeft de schoenmaat of lengte van een man invloed op zijn penisgrootte? Wat is de gemiddelde penisgrootte in Rusland? Heeft een atletische man echt een grotere penis dan een normale? Dergelijke vragen worden niet alleen in de keuken besproken, maar ook in wetenschappelijke laboratoria. En, wetenschappers hebben de antwoorden al lang geleden gevonden.

“Wilt u uw penis vergroten?”

"Wilt u uw penis vergroten?"

Uit een studie van de Universiteit van Californië uit 2006, waarbij 52.000 deelnemers werden ondervraagd, bleek dat 85 procent van de vrouwelijke respondenten tevreden was met de penisomvang van hun partner, maar slechts 55 procent van de mannelijke respondenten met hun eigen omvang(1).

66% van de mannen beoordeelde de grootte van hun penis als gemiddeld, 22% als groot en 12% als klein. Ongeveer 45% van de mannen zei dat zij hun penis zouden willen vergroten en slechts 0,2% zou deze willen verkleinen. Bovendien werd een correlatie gevonden tussen penisgrootte en zelfvertrouwen.

Bezorgdheid over je lichaam

De mannelijke deelnemers aan de studie werd gevraagd hoe zij zich voelden over hun lichaam. De antwoorden waren als volgt verdeeld: “Ik heb een perfect lichaam” – 6%, “Ik heb een goed lichaam” – 47%, “Ik heb een gemiddeld lichaam” – 36%, “Ik heb een lelijk lichaam” – 11%.

25% antwoordde dat zij zich zelfverzekerd voelden op het strand in hun broek, 59% zei dat zij niet perfect waren maar dat dit hen er niet van weerhield op het strand te verschijnen en 17% antwoordde dat zij zich niet op hun gemak voelden op het strand. Deze mannen zijn duidelijk niet alleen bezorgd over hun lichaam, maar ook over hun maat.

Het effect van complexen op de beoordeling

Om de resultaten samen te vatten: deelnemers met minder onderhuids vet verklaarden dat hun penis groter was dan gemiddeld, en omgekeerd verklaarden deelnemers met meer vet dat hun penis kleiner was dan gemiddeld.

Dit heeft specifiek betrekking op de uitspraken en meningen van de deelnemers over hun eigen lichaam – wie overgewicht heeft en zich schaamt om naakt voor een meisje te staan, heeft de neiging zichzelf kritisch te bekijken en zijn bezorgdheid te verschuiven naar de grootte van zijn penis.

Meer omvang – meer vertrouwen?

Er zijn andere studies die bevestigen dat mannen die bescheiden zijn over hun uiterlijk, figuur en gezicht, even bescheiden zijn over hun penisgrootte. Maar het is onmogelijk om definitief te zeggen wat de oorzaak en wat het gevolg is.

Het is waarschijnlijk niet zozeer een kwestie van grootte (de opvatting dat een grotere maat meer zelfvertrouwen geeft) als wel van houding, want uit dezelfde studie blijkt dat de bezorgdheid over de penisgrootte afneemt met de leeftijd.

Gemiddelde ledengrootte

Wat de grootte betreft, is het belangrijk te wijzen op het verschil tussen de resultaten van directe metingen, en de zogenaamde “stigmastudies”, waarbij de man zijn maat meldde zonder controle. In het tweede geval was de omvang uiteraard aanzienlijk groter.

Volgens meetstudies is de gemiddelde grootte van een penis in erectie 13,5 cm: 68% van de mannen meet 11,7-15,2 cm; 13,5% 9,7-11,4 cm; 13,5% 15,5-17,3 cm; en slechts 2,5% meet elk meer dan 17,5 cm en minder dan 9,4 cm(2).

Zijn schoenmaat en penisgrootte verwant?

Uit een aantal antropologische studies blijkt dat er geen verband bestaat tussen de schoenmaat van een man of de lengte van zijn tenen en de grootte van zijn penis(3). Anderzijds blijkt uit studies dat er enig verband bestaat tussen lengte en penislengte.

Hoe langer de man, hoe groter de kans dat hij bovengemiddeld groot is (wat logisch is, aangezien hij in principe langere ledematen heeft). Interessant is dat de dikkere proefpersonen in sommige gevallen een kleinere omvang hadden.

Geven meisjes om grootte?

Uit een studie van de Universiteit van Californië blijkt dat slechts 9% van de vrouwen zei dat alleen de grootte van de penis voor hen belangrijk was, terwijl 67% het erover eens was dat “vaardigheid in het gebruik” – de techniek van de partner en zijn houding ten opzichte van het proces – duidelijk belangrijker was.

De meeste vrouwen beschouwen de penis van hun partner als “gemiddeld” – 67% van de vrouwen gaf antwoord. 27% vindt de grootte van hun partner “bovengemiddeld” en slechts 6% zou hem kleiner dan gemiddeld willen hebben. En slechts 2% zou hem groter willen.

Bezorgdheid over seksuele aantrekkelijkheid omvat vaak bezorgdheid over de geringe grootte van de penis. Mannen die zelfverzekerder zijn over zichzelf en hun lichaam en die sporten, zien hun omvang vaak als groter.

Proudly powered by WordPress | Theme: Beast Blog by Crimson Themes.